Na het succes van vorig jaar met Nel Barendregt hebben we dit jaar Kees Tinga bereid gevonden een leerzame avond te verzorgen.

Kees Tinga is keurmeester en opleider van blindengeleidehonden. Ook werkt hij in de praktijk met spaniels. Hij gaat een lezing houden over het contact baas/hond.

Deze avond zal gehouden worden in Zeist op woensdag 26 februari en is gratis toegankelijk voor alle cursisten van 't Sticht en Eemland.

Wil jij meer weten over contact baas/hond, geef je dan op middels onderstaand formulier.